"Enter"a basıp içeriğe geçin

Anayasa Mahkemesi, komisyon kararlarına karşı itiraz işlemlerini iptal ediyor! İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girer

[ad_1]

Yine HAGB! AYM iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararına itirazı düzenleyen kanun maddesini etkili bir yol olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Yargıtay, Türk yargısının sıkı bir şekilde uyguladığı ve bazen cezanın yorumlanmasına bazen de cezasız kalmasına yol açan bu kararlara yapılan itirazların etkin bir şekilde değerlendirilmediğini belirtti. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında yeni bir yasal düzenleme geliştirilecektir.

Herhangi bir yargılama sonunda sanığa verilen ceza iki yıl veya daha az hapis veya adli para cezası ise mahkemeler; Kararın açıklanmasının (HAGB) ertelenmesine karar verir. Yani bir anlamda ceza 5 yıl erteleniyor. İlgili kişi bu süre içinde yeni bir suç işlemezse mahkûmiyet kaldırılır. halkın izni; Bu suçu 5 yıl içinde işlemezse hiç cezalandırılmamış gibi olur.

1 / 4 HAGB Çözünürlüğü

HAGB kararları halen Türkiye’de mahkeme kararlarının yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Bazen bu mahkeme kararları toplumda cezasızlık kavramını pekiştirmekte, bazen de bu kararlar beraat yerine alınmakta ve bu da cezaya yol açmaktadır. Bu kararlara yapılan itirazlar genel olarak incelenmekte ve şekil itibariyle reddedilmektedir. Bu, bir dizi anayasal hakkın ihlaline yol açar.

Ağır Ceza Mahkemesi duyuru istedi

HAGB kararlarına karşı yapılan temyiz işlemlerinin etkili olmadığına kanaat getiren Ankara On Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi, temyiz yolu ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. HAGB, itiraz prosedürünü düzenleyen kanun hükmünün yürürlükten kaldırılmasını istedi.

mahkemenin talebi üzerine; Antibiyotik Yüksek Kurumu’nun kararlarının hukuki sonuç doğurmaması gerektiği vurgulanmakla birlikte, son yıllarda Kurumun kararlarına yol açan kanun ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Standartlar Genel Otoritesi (HAGB) Yönetim Kurulu kararlarına itiraz incelemelerinin ilke olarak dosya bazında yapıldığını, kararların esasına ilişkin inceleme yapılmadığını, bu durumun iki aşamalı yargılanma, etkin başvuru ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini söyledi. Bu itibarla, kişinin suç işlediğini tespit eden organın kararlarının gerçek anlamda kanun yoluna gitmediği ve bu tür kararların temyiz incelemesine tabi tutulması gerektiği ifade edildi. Tüm bu nedenlerle, kuralın anayasaya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

AYM iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başvurusunu geçerli buldu. HAGB, kararlarına itirazı düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümlerini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yürürlükten kaldırdı. İptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verildi. Bu dönemde HAGB uygulamasının yeni bir yasal düzenleme ile yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

‘Tek başına itiraz yetmez’

Yargıtay kararında; HAGB’nin Türk hukuk sisteminde yeni bir kurum olmasına rağmen geniş bir uygulama alanı bulduğu ifade edildi. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2020 yılı verilerine göre, ceza mahkemelerinde verilen mahkûmiyetlerin yaklaşık dörtte birinin İç Güvenlik Kurulu kararlarından oluştuğu belirtildi.

HAGB Kurulu kararlarına itiraz imkanının mevcut uygulama yöntemi açısından tek başına yeterli olmadığı, bu yöntemin uygulamada da başarı için bir fırsat sağlaması gerektiği vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi kararı ile; “Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sistemi ile doğrudan ilgili olan böyle bir hükmün bulunmaması, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline yol açacaktır. ” Özetle, Anayasa Mahkemesi’nin kararında şu değerlendirmelere yer verildi:

Reddetme nedenleri tek hecelidir: Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi, daha önce yanlış bir tespite ulaştığını birçok bireysel başvuru dosyasında belirtmiş; Temyiz makamlarının başvurucuların iddia ve kanıtlarını dikkate almadıkları, çatışan çıkarları dengelemeye çalıştıkları ve müdahalenin sosyal demokrat düzenin gereklerine uygun olup olmadığını ve müdahalenin orantılı olup olmadığını değerlendirmediği tespit edilmiştir. Mevcut sistemde HAGB kararlarına itiraz konusunda temyiz mercileri tarafından verilen kararların, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlarda hukuka aykırılık bulunmadığını belirten bir cümleden oluşan gerekçelerden oluştuğu ve bu nedenle itirazın reddedildiği görülmüştür. sebep, çoğunlukla sadece formalite açısından.

Etkili bir denetim izi sağlamazİnsan Hakları Konseyi kararlarına karşı temyiz yolunun açılmasını düzenleyen kural; Bu muameleye başvuranların iddia ve delillerinin dikkate alınmasında, çatışan menfaatlerin dengelenmesinde, temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalenin Anayasanın gereklerine uygunluğunun ve orantılılığının belirlenmesinde belirli ve etkin bir kontrol yöntemi öngörmemektedir. sosyal demokrat düzen. Bu durum, temel hak ve özgürlüklere müdahaleyi ortadan kaldırmak ve kamu yetkisini kullananların istismarcı davranışlarını önlemek için kişiye tanınan yetkili merciye başvurma imkânını isteme hakkını sınırlandırmaktadır. Nitekim kuralın yukarıdaki hususları karşılayacak şekilde uygulanamayacağı görülmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması sistemi ile doğrudan ilgili olan böyle bir hükmün bulunmaması, etkin uygulama hakkı ile bağdaşmamaktadır.

[ad_2]
Kaynak: haberturk

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

                                                                                                                                                                                                                                   .
istanbul escort deneme bonusu veren siteleruetds masal oku
panel çit tiktok takipçi alma Sohbet sitesi Sohbet odaları Mobil sohbet İstanbul kamera sistemleri kredi danışmanlık şirketi kaynak makineleri tenis kursu